Med jordvarme hentes energien til huset lige uden for døren.

Jordvarme fungerer sådan at energien til jordvarmepumpen kommer fra den oplagrede solenergi i jorden, som hentes fra nedgravede jordvarmeslanger.

På denne måde får du varme og varmt vand. Når man vælger jordvarme har man den helt klare fordel at kun 1/3 af det samlede energiforbrug til husets opvarmning er påvirket af afgifter og konjekturer, fordi resten af energien kommer fra naturen.

Derfor skal du vælge jordvarme

  • Mindre påvirkning af afgifter
  • Kort tilbagebetalingsperiode, typisk 7-10 år
  • Kvalitet og lang holdbarhed
  • Produktgaranti
  • Styring via din smartphone eller tablet

Kan jeg være sikker på at spare energi med jordvarme?
Besparelsen med en jordvarmepumpe afhænger af din nuværende varmeinstallation, men har du fx et gammelt oliefyr kan der opnås store besparelser ved at skifte til jordvarme. Lad os gennemgå din nuværende varmeløsning, så får du råd og vejledning, samt et overblik over din mulige besparelse.

Hvordan fungerer en jordvarmepumpe?
Varmepumpen henter energien fra jorden. Derfor skal du have en grund til rådighed, hvor jordvarmeslangerne kan nedgraves. En jordvarmepumpe leverer varme og brugsvand og en stor del af energien kommer fra naturen. Derfor kan du spare på varmeregningen.

Kan jeg få tilskud til jordvarme?
Der er flere muligheder for tilskud, men for at få tilskud skal jordvarmepumpen fremgå på Energistyrelsens varmepumpeliste.
Vi vejleder dig gerne om energitilskuddet og sætter dig i kontakt med energikonsulent. Dit tilskud udbetales direkte til dig.

Vi installerede jordvarme på Glenstrup Præstegård i 2015. Se filmen her.

Overvejer du jordvarme?

Du er velkommen til at kontakte os for en snak om de forskellige muligheder. Ved at besøge dig, kan vi give dig et bud på hvilken varmepumpe der kan passe til dit hus og dine behov. 
Alle huse er forskellige og et tilbud skal anpasses efter husets alder, isolering, forbrug og meget andet. 
Kontakt os gerne, enten på telefon 22370800 eller via hjemmesiden her.