Varmepumper

Behagelig naturlig varme 365 dage om året.

Hele året, også om vinteren og når solens stråler er næsten væk, kan en varmepumpe levere præcis den komfort du har brug for, da naturen er en gigantisk energikilde. Selv ved lave udendørstemperaturer indeholder jorden og luften meget store energimængder, som vi i dag udnytter til opvarmning og varmt vand.

De varmepumper som vi har i vores sortiment, er blandt de mest effektive varmepumper på markedet og arbejder så effektivt, at der altid vil være behagelig varme 365 dage om året. Når der er adgang til energi fra jorden og luften, leveres den største del af den samlede varmeenergi herfra – vedvarende via varmepumpen.

Luft til vand varmepumpe

Varmepumper som udnytter den energi, der er i udeluften. Varmepumpen etableres sædvanligvis udendørs og der skal etableres rør, som forbinder varmepumpen til dit varmeanlæg.
Læs mere om luft til vand varmepumpe her

Jordvarme

Jordvarmepumpen udnytter den solenergi, der er oplagret i jorden. Energien udnyttes ved hjælp af en væskefyldt slange, som er nedgravet i jorden og en varmepumpe, der omdanner jordvarmen, så den kan anvendes til opvarmning og varmt vand.
Læs mere om jordvarme her

Radiator og gulvvarme

Både jordvarmepumper og luft-til-vand varmepumper kræver et vandbåret system til opvarmning af huset, enten radiatorer eller gulvvarme.

Da vandets temperatur i et varmepumpesystem er lavere, end ved øvrige typer varmeanlæg, såsom olie- og gaskedler, træpillefyr og elvarme, skal varmen gerne afgives fra relativt store varmeflader. Radiatorerne skal derfor være ret store, hvis du vil have det optimale ud af din varmepumpe. Har man gulvvarme er fladerne store og denne kombination passer som regel godt sammen. 

Forinden installationen af varmepumper, vil vi kontrollere om dine radiatorer er store nok til at udnytte varmepumpen optimalt. For små radiatorer vil øge behovet for supplerende varme, f.eks. elvarme, og økonomien vil derfor blive en anelse anderledes.

Varmt brugsvand

Både jordvarmepumper og luft-til-vand varmepumper kan begge levere varmt brugsvand. Det kan dog være en god idé at få installeret en buffertank til det varme brugsvand og derigennem reducere behovet for supplerende el i varmtvandsbeholderen. Dette vil være medvirkende til at gøre varmepumpen endnu mere energieffektiv.

Varmepumpens ydelse

Størrelsen eller ydelsen af varmepumpen angives i KW, hvilket er et udtryk for det varmebehov, som varmepumpen skal dække. Der kræves typisk mere af varmepumpens størrelse og ydelse, hvis den installeres i et stort hus med dårlig isolering og mange mennesker, da behovet er større. Til at bestemme varmepumpens størrelse og ydelse til lige netop dit hus, kræves et besøg af os. Vi er uddannet på området og laver en energiberegning, som viser energibehovet i huset.

Vi kommer gerne på besøg hos dig og giver vores vurdering af hvordan du opvarmer din bygning mest effektivt og giver dig et retvisende tilbud.

Ring til os på telefon 22 37 08 00 eller mail varmeservicedanmark@gmail.com
Du kan også kontakte os her.