Fra pillefyr til jordvarme på den gamle præstegård

Glenstrup præstegård ligger idyllisk ned til Glenstrup sø. Det er en stor statlig bygning som er omkring 100 år gammel. Den er på over 300 kvm og der er højt til loftet. Indeholder konfirmandstue og mange dejlige store rum. 

Tidligere er præstegården blevet varmet op med olie og senest et ældre fyr som gik på fastbrændsel/træpiller.

Til sidst blev det uholdbart med fyret som var begyndt at drille og en ny løsning skulle findes.

I samråd med præstegårdsudvalget blev der kigget på forskellige løsninger.

Knud Erik fra Varmeservice Danmark har igennem flere år hjulpet med service på deres fyr og da en ny løsning skulle findes, var det naturligt at Varmeservice Danmark også gav forslag til ny varmeløsning.

“Vi har fået en fantastisk løsning.
Præsten og hendes mand Peter, synes at dette er et vældigt godt anlæg, fordi, for det første har de ikke noget arbejde med det, og rent driftsmæssigt så kører det rigtigt godt.”

Ove Bisgaard

Formand præstegårdsudvalget

I Glenstrup findes ikke mulighed for fjernvarme eller naturgas. I forløbet var forskellige aktører indblandet, der blev både kigget på et nyt pillefyr, oliefyr, luft/vand varmepumpe og Knud Erik foreslog at man skulle kigge på jordvarme. 
I overvejelserne var, at løsningen gerne skulle være lettere end den de havde. At transportere træpiller ned af en trappe til et pillefyr var besværligt, og man kiggede på en løsning med en stor ekstern silo udenfor fyrrummet. 
Man kiggede på en varmeløsning med luft/vand varmepumpe, og beregnede at husets størrelse og varmeforbrug ville kræve 2 eksterne varmepumpe-enheder.
Til slut besluttede man sig for at vælge jordvarme-løsningen, da den som den eneste, ville bevare husets flotte arkitektoniske stil uden at forstyrre harmonien med hverken siloer eller olietanke udenfor.

Jordvarmeslangen blev gravet ned i engen ned mod søen. Da slangerne bliver lagt med en speciel plov som ikke graver jord op, betyder det, at engen allerede efter få dage igen kunne bruges til græssende dyr.

Løsning

  • BOSCH jordvarmepumpe på 30 kW kombineret med eksisterende akumuleringstank.
  • 1300 meter slange
  • Huset opgraderes med nye lavtemperatur radiatorer.
  • Opvarmning for under 15.000 om året

Jordvarmepumpen fra BOSCH er en stille løsning, som man slet ikke bemærker. Den skal ikke passes og er en løsning som gør at præstegården er fremtidssikret. Læs mere om jordvarmepumper fra BOSCH her.

Jordvarmepumpen har kørt meget tilfredsstillende og problemfrit siden 2015 og giver hvert år en besparing i forhold til den forrige opvarmning.

Præstegården har serviceplan hos Varmeservice Danmark, som sørger for at der bliver lavet service på varmepumpen hvert år.

Varmeservice Danmark er BOSCH Climate Partner, denne kombination gør, at præstegården også har 5 års garanti på jordvarmepumpen.