Fra gas til pillefyr på den eventyrlige skole

Sådan fik efterskolen EPOS skiftet deres gamle naturgasfyr ud med tre træpillefyr i en kaskadeløsning.

Efterskolen EPOS ligger i Fyns hav i sønderjylland. Her i de gamle bygninger fra 1918, spiller eleverne rollespil. I mange år er bygningerne blevet varmet op med naturgas. Til slut blev gasregningerne for høje, eleverne frøs og en ny løsning skulle findes.

Vi var en af de virksomheder som fik mulighed for at kigge på skolen og komme med forskellige løsningsforslag. Efter detaljerede beregninger blev løsningen tre træpillefyr, sammensat i en kaskadeløsning.

Efterskolen havde i mange år været opvarmet med et naturgasfyr, med et forbrug på omkring en halv million. Ved at fyre med træpiller ville man få en billigere og mere effektiv løsning.

Træpillefyr i kaskade indebærer, at de tre pillefyr arbejder sammen som én enhed. Styrken med kaskadeløsning, i forhold til at vælge ét fyr med stor effekt, er, at løsningen er utrolig robust.

Robusthedheden består i, at pillefyrene samlet sørger for at få den effekt (varme) ud som behøves. Når et af fyrene skal have service og slukkes, kører de to andre fyr op i drift og sørger for at den samlede effekt bibeholdes. Selv om et fyr skulle slukkes i længere tid, vil de andre kunne sørge for varme og varmt vand og man har derfor en løsning som er stabil.

Ved at have tre træpillefyr som arbejder sammen, er det heller ikke et problem når 80 elever skal i bad.

Det gamle naturgasfyr på EPOS kostede en halv million i forbrug om året og kunne ikke give nok varme.
Se i videoen her under hvor stærkt det kan gå.

Den nye løsning med tre træpillefyr i kaskade, har gjort at der nu hele tiden er varme nok, det er bare at skrue op, der er kapacitet nok.
Udover ny varmekilde har skolen fået en ny varmvandsbeholder og har kunne fjerne en anden, hvor vi i stedet har lavet varmvandsprioritering samt danfoss-styring på varmeanlægget.

Hvad siger folket på EPOS?
Gunner er en af de mange frivillige, som har deltaget i skolens drift gennem flere år, her i videoen fortæller han hvilken forandring den nye varmeløsning har skabt.

“Jeg synes, at det er en fordel for hele skolen, at vi har fået de fyr her. Så vi har kunnet spare, så det kun koster en tredjedel af, hvad det har kostet før.”
Gunner

Frivillig på EPOS

Løsning

  • 3 RTB, samlet effekt på 240 kW
  • 3 eksterne siloer med en kapacitet på ca. 20 ton træpiller
  • Kaskadeløsning som enkelt kan styres via internettet
  • Danfoss vejrkompensering til styring af varmen på skolen

 

David, som har været daglig tekniker i flere år på skolen, fortæller i videon nedenfor, hvad den nye varmeløsning har betydet for skolen – og vi får her også hans personlige mening om udseendet på kedlerne og folkene fra Varmeservice Danmark.

Efterskolen EPOS har en serviceplan med Varmeservice Danmark, som betyder at kedlerne regelmæssigt serviceres og optimeres.
Efter snart to års drift kan det konstateres, at løsningen fungerer godt og lever op til skolens forventninger. Varmeomkostningerne er faldet markant og opvarmning er ikke længere et problem.
Hvis du vil vide mere om den eventyrlige efterskole EPOS, hvor rollespil er i fokus, kan du læse mere her.